Over mij

Eben vorstellen

© Foto gemaakt door Cor Koudijs
© Fotografiert von Cor Koudijs

Mijn naam is Ariane Stieg. Ik experimenteer er graag op los. Omdat mijn interesses op het gebied van kunst heel breed zijn heb ik een opleiding tot Beeldend Vormgever gevolgd ( OBVA aan de Rozet in Arnhem. Examen in 2020). Ik heb een grote passie voor het maken van kunst, het liefst op het gebied van tekenen, fotografie en installaties. Maar ook grafiek ( linosnede / etsen ), reliëfs, werken met papier, objecten van polypropyleenfolie, hout, metaal, experimenten met cyanotype. Er valt nog veel te ontdekken.

Een grote inspiratiebron is de natuur. Ik heb een bijzondere fascinatie voor kleine dingen in de natuur welke je gemakkelijk over het hoofd ziet. Maar ook het weidse in een landschap fascineert mij. Hoe hetzelfde landschap per jaargetijde, per dag of uur in zijn uitstraling kan veranderen. Stilte en bezinning komen hier tot zijn uitdrukking. Mijn creativiteit komt voort uit verwondering en nieuwsgierigheid op de wereld om mij heen.

Mein Name ist Ariane Stieg. Ich experimentiere sehr gerne. Weil ich mich für alles was mit Kunst zu tun hat sehr interessiere habe ich eine Ausbildung zur , frei übersetzt, “Künstlerischen Formgestalterin” gemacht ( OBVA bei Rozet in Arnheim. Examen in 2020 ). Kunst zu machen ist dann auch eine grosse Leidenschaft von mir. Am liebsten auf den Gebieten Zeichnen, Fotografie und Installationen. Daneben beschäftige ich mich mit Grafik ( Linoldruck / Etsen ), Reliefs, Papier, Objecten aus Polypropyleenfolie, Holz, Metall, Experimenten mit Cyanotypien. Es gibt noch soviel zu entdecken.

Meine grösste Inspiration ist die Natur. Insbesondere faszinieren mich die kleinen Dinge in der Natur welche so schnell übersehen werden. Aber auch die Weite einer Landschaft fasziniert mich. Wie die Stimmung derselben Landschaft sich verändert während der Jahreszeiten, eines Tages oder selbst in einer Stunde. Stille und Besinnung kommen hierin zum Ausdruck. Meine Kreativität hat ihren Ursprung in der Verwunderung und Neugier auf die Welt um mich herum.

Fotografie

Fotokunstproject “De Pollen”

Begin: zomer 2019 tot heden doorlopend. Documentatie over de veranderlijkheid van de uitstraling van dit landschap per uur, dag of jaargetijde.

Beginn: Seit dem Sommer 2019 bis heute laufend. Dokumentation der wechselnden Stimmung dieser Landschaft per Stunde, Tag oder Jahreszeit.

Tekeningen

Experimentele tekeningen.
Experimentelle Zeichnungen.

Objecten

Wolkenobjecten

Semitransparante wolkenobjecten van transparant tekenpapier; ingekleurd met kleurpotlood.

Semitransparante Wolkenobjekte aus transparantem Zeichenpapier; eingefärbt mit Künstlerfarbstift.

Als je contact met me op wil nemen mail me dan even

All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten

© Ariane Stieg, vanaf / ab 2021 – 2024

Ik ben aangesloten bij Pictoright
Ich bin angeschlossen bei Pictoright